Jacek Trznadel – Hańba domowa

hanba_domowa

 

Komunizm, który zawitał do naszych bram wprowadzany był siłą i na bagnetach. Za idącymi z kagankiem postępu maszerowało NKWD i tworzona na szybko służba bezpieczeństwa, które bardzo dokładnie weryfikowały i sprawdzała jak przekazywane treści o nowym raju na ziemi są przyjmowane i  jakie rodzą się postawy wśród tych, którzy zostali obdarzeni tym wielkim szczęściem. Co tak naprawdę sprawia, i jest to pytanie, które dotyczy nie tylko tej lektury ale każdej, która ma charakter rozrachunkowy, że ludzie święcie wierzą w to, co im jest podawane jako jedyna obowiązująca prawda, i dla tej prawdy potrafią zatracić wszystkie swoje dotychczasowe wartości i normy, w których się ukształtowali i wychowali. Bo inaczej już podejdziemy do dzieci, które wychowane w nowych warunkach są niejako od razu nasączane trucizną, nie znają innej rzeczywistości i przyjmują, że to, co słyszą, co się im pokazuje, to jedyna prawda. Ale dorośli? Zwłaszcza ci, którzy mają już trochę doświadczeń za sobą, jak możliwe, że nabrali się na piękne słowa, a może na  siłę i blichtr władzy. Możliwe, że to ukryta czy jawna propaganda, która stwarza wrażenie, ze oto jesteś częścią wielkiego dzieła, uczestniczysz w czymś, co sprawi, że świat, ludzkość staje się lepsza i tym masowym oddziaływaniom ulęgają niczym muchy wszyscy? Jak to sie stało, że trzeźwo myślący ludzie, którzy nie ulegli otumanieniu a jednak z jakichś powodów poddali się presji nowej rzeczywistości, zatracili swój świat wartości i poszli na daleko idące kompromisy i zgodzili się swym nazwiskiem firmować ten nowy ład. Czy to tylko słabość, strach, czy ludzkie namiętności, które wzięły górę, takie jak władza, sława, kariera za wszelką cenę. Hanna Arend mówiła o banalności zła kiedy próbowała zdiagnozować powody, dla których dobrzy Niemcy wybrali Hitlera i stali się częścią jego wielkiej maszyny zniszczenia. Obok siebie w parze często maszerowała wybitność i głupota, koniunktura z geniuszem, służalczość z maestria. To wszystko razem okazało się ze sobą sprzęgnięte a przyczyn było wiele. Niektórzy z twórców literatury zostali złamani, to złamanie to był szantaż, presja a czasem konieczność, by ratować siebie i najbliższych, inni nie chcieli być byle literatem a więc gotowi byli się sprzedać za synekury, które dawały im poczucie wolności, okupionej szeregiem zobowiązań ale jednak dającej wyższy poziom życia niż innym. Inni byli po prostu szmatami, dla których liczyła się kariera, po trupach i do celu Do najciekawszych rozmów należą te z Jerzym Andrzejewskim, Wiktorem Woroszylskim Zbigniewem Herbertem, Julianem Stryjkowskim, ale choć każda z nich jest inna i każda pokazująca losy pisarza od momentu zahipnotyzowania do kontestacji,  to łączy ich wspólna idea, idea, w którą oni w większości naprawdę wierzyli. Choć Autor jest bardzo powściągliwy w ocenie, co wynika z faktu, że sam kiedyś na początku swej literackiej drogi też został ukąszony komunizmem, to  mimo zrozumienia i daleko idącej  próby usprawiedliwienia określonych zachowań i postaw, nie ucieka przed krytycznym i jednoznacznym przyznaniem się do popełnionych błędów i fascynacji, które jego i jemu podobnych młodych ambitnych twórców literatury wyprowadziły na manowce. Nie zwala całej winy na system, choć to w nim upatruje źródło zła, dostrzega jednak w nim element ludzki, bo to ludzie tworzą zło i piekło, w którym sie potem wzajemnie niszczą. Teza, że dla pieniędzy i sławy jedni drugich potrafią zabić, znajduje tu swoje pełne uzasadnienie, choć nie zawsze o śmierć cielesną chodzi, czasami jest to śmierć cywilna, o wiele gorsza i poważniejsza w skutkach. Wielu twórców tamtych czasów, popełniło dzieła, które wykluczyły ich dzisiaj z pamięci, bo zapisane trwają jako dowód ich zaprzedania i hipokryzji, jako wspomnienie sprzeniewierzenia się normom i zasadom konstytuującym godność człowieka, odsłaniający ich nieludzkie oblicze. To były czasy pogardy i zniewolenia, ale i wtedy znaleźli się odważni, którzy nie dali się zwabić w zastawioną na nich pułapkę, nawet za cenę utraty pieniędzy i sławy, możliwości bycia wydawanym, cenionym, zapraszanym. Zachowali twarz i sumienie. Inni polegli i nigdy się z kolan nie podnieśli. Prawdziwość tych historii poraża i zasmuca, odsłania obraz człowieka takim jakim jest naprawdę a nie jakim się prezentuje przed innymi. Ta dwoistość tkwi w każdym z nas. Jest w nas dobro i zło, które toczą nieustanną walkę o naszą dusze, o nas samych. Nie wszyscy ją wygrywają.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Tomasz Terlikowski – Herezja kardynałów

0003468_herezja-kardynalow

Czy Kościół może zmieniać swoją doktrynę. Czy toczące się w świecie wielkie zmiany mogą wpływać na próby aktualizowania treści, które od stuleci były traktowane jako nie podlegające zmianom. Czy w ogóle możliwa jest jakaś transformacja Kościoła, czy odwołując się do ewangelicznych zapisów Kościół jest jak skała, która nie ugnie się przed żadną burza ani nie ulegnie szalejącej wichurze. Pęknięcia jednak się zdarzają, i jak pokazuje jego wielowiekowa historia, wbrew różnych trudnościom Kościół trwa i ma się dobrze. Taką tezę stawia i uzasadnia Terlikowski odwołując się do doświadczenia Kościoła, który jest dla niego nie tylko instytucja, która zrzesza ludzi podejmujących różne, nie zawsze słuszne decyzje, ale jest sakramentalnym znakiem Boga, i tu nie ma mowy o żadnym odstępstwie czy rezygnacji z obowiązujących zasad czy norm prawnych, bo te zakorzenione są nie w ludzkim a w boskim autorytecie. I tu w zasadzie kończy się dyskusja, bo przy tak jednoznacznym podejściu każda ze stron sporu okopawszy się na stanowiskach, które nie podlegają dialogowi będzie trwała przy swoich racjach. Wszelkie próby innej niż ortodoksyjna wykładnia prawd wiary traktowane są przez Autora jako sianie zamętu, który wyrządza ogromne szkody w umysłach i sercach wiernych, a odpowiedzialność za te niepokoje spada w głównej mierze na część hierarchów, którzy wymienieni z imienia i nazwiska nazywani są flanką liberalizmu rozmiękczającą doktrynę moralną Kościoła prowadzącą do jego upadku i zniszczenia. Nie bez powodu cytowanym i przywoływanym autorem jest Hildebrand i jego niezwykle ciekawe dzieło Koń trojański w mieście Boga. W końcu jego sugestie stały się faktem więc coś jest na rzeczy. Tłem dla tych wydarzeń jest synod o rodzinie, na którym poruszane zostały tematy jakie nigdy w Kościele nie tylko nie pojawiały się w publicznej dyskusji ale natychmiast gdy były wywoływane były chowane jako niebezpieczne i szkodliwe. Synod zajął się nie tylko problemem koncepcji małżeństwa i jego problemów we współczesnym świecie ale podjął próbę innego duszpasterskiego spojrzenia na sytuacje osób rozwiedzionych, związków niesakramentalnych, konkubinatów i związków homoseksualnych. Liczne sugestie propozycji zmiany dyscypliny sakramentów ale i wprowadzenia bardzo nowatorskiej teorii kardynała Waltera Kaspera o teologii miłosierdzia, wywołało liczne sprzeciwy i przyniosło ostrą debatę, która zatoczyła o wiele szersze kręgi niż tylko te związane z ojcami synodalnymi. I choć ostateczna konkluzja pozostała niezmienna to wokół poruszanych zagadnień spadła zasłona milczenia. Autor bardzo radykalnie pokazuje istniejące w łonie samych hierarchów różnice zdań dotyczące tak duszpastersko ważnych kwestii i zwraca uwagę na fakt, że ten podział, mimo, że zażegnany tak naprawdę ciągle się pogłębia, bo wyniki ankiet, które zostały rozesłane przez papieża Franciszka przed synodem pokazały, że pomiędzy postawami katolików a oficjalną doktryną panuje przepaść i nie da się jej bez jakiś poważniejszych konsekwencji zasypać.  Dla autora te konsekwencje to z jednej strony protestantyzacja Kościoła, z drugiej zwarcie doktryny i coraz większa elitarność Kościoła, i choć zmniejszy się liczba wiernych, to ci, co zostaną będą wierni doktrynie. Współczesny Kościół na co dzień zmaga się z duszpasterskimi wyzwaniami dotyczącymi osób rozwiedzionych, dzieci pochodzących z takich małżeństw, osób i małżeństw homoseksualnych, dzieci z tych związków. Nie bardzo może poradzić sobie z jednoznacznością wygłaszanych poglądów, bo kiedy z jednej strony, a tak jest
w przypadku homoseksualizmu, zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego i tradycji skłonności homoseksualne uznaje za nienaturalne, niegodne i  niemoralne, to z drugiej strony wzywa do tego, by takie osoby traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, by uniknąć wszelkich form dyskryminacji, przy czym dyskryminacje przyjmuje w określonym znaczeniu, bo nadal odmawia im dostępu do pewnych zawodów, czy praw, uważając ze to godziłoby w dobro wspólne. Najbardziej ostrą tezą Autora jest stwierdzenie, że dwóch mężczyzn nigdy nie będzie mogło obdarzać się prawdziwa miłością małżeńską, co jest wynikiem antropologiczno-moralnej konkluzji doktryny Kościoła, która komplementarnością obdarza tylko relacje między kobietą i mężczyzną. Te i inne tematy pokazują jak liczne kontrowersje wchodzą do Kościoła wywołując dyskusje  o nowym wymiarze i zasięgu, z którymi przyjdzie się zmierzyć Kościołowi w najbliższym czasie. Ciekawa lektura.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

XI międzynarodowa konferencja: PR FORUM 2016. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce. Wisła 5-7 października 2016.

20161006_121958 20161006_122121 20161006_12212820161005_133655 20161005_142958 20161005_143100 20161005_143113 20161005_143122 20161006_122030

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Anthony Horowitz – Moriarty

 

250182_moriarty_569

Dramatyczne wydarzenia nad wodospadem Reichenbach sprawiają, że nasza wiara w Sherlocka Holmesa, genialnego detektywa, jednak słabnie. Dać się tak zaskoczyć Moriartemu? On, mistrz dedukcji, zawsze o krok przewidujący poczynania przestępców, ulega geniuszowi zła, może więc Holmes nie był tak doskonały jak o nim mówiono i popełniał ludzkie błędy, bo uwierzył w swoją nieomylność. Trochę smutno i przykro, i oczywiście wielki żal po stracie sympatycznego śledczego. Tak wita nas początek lektury kolejnego tomu przygód Holmesa w nowej odsłonie autorskiej Horowitza. Szacunek dla twórcy postaci znakomitego detektywa Artur Conan Doyla sprawia, że z dużą ostrożnością podchodzimy do kontynuatorów opowieści o Holmesie zdając sobie sprawę, że będą oni tylko naśladowcami, a pytanie, który musi paść brzmi: czy kreatywnymi  czy rozczarowującymi. Nie jest to przecież odosobniony przypadek, że wiele lat po śmierci autora stworzony przez niego bohater fascynując kolejne pokolenia domaga się twórczej kontynuacji i zmartwychwstania. Jedynym możliwym i akceptowalnym jego ponownym pojawieniem sie  jest wkomponowania go w jego prawdziwe realia i osadzenie akcji jego przygód w miejscu i czasie, z którego pochodzi. A ponieważ fani są zawsze świetnie zorientowani w szczegółach wszystkich wydarzeń z życia ich bohatera, jest sztuką nie lada takie wejście, żeby nie zakłócić głównego toku narracji i wciąć się w ewentualne momenty nie zagospodarowane przez autora lub pominięte z jakichś przyczyn. Horowitz więc wygrywa już na starcie. Moment rozgrywki Holmesa z Moriartym kończy się zniknięciem ich obydwu. Wątpliwości i niepokoje, co się z nimi stało, nie ujęte w dziennikarsko-kronikarskim zapisie doktora Watsona pozwalają na szereg domniemań i puszczenia wodzy wyobraźni, co jest doskonałym pretekstem do zainspirowania wydarzeń, które mogły się wtedy zdarzyć. Tym bardziej, że spotkanie dwóch przeciwników wzajemnie się zwalczających ale i szanujących swój intelekt, zachęca do wysnucia wielu nieprawdopodobnych teorii, co też z takiego spotkania mogło wyniknąć. A potem już mamy tylko wodospad, i to nie tylko w metaforycznym znaczeniu. To, co będzie sie działo dalej uderza w nas z siłą wodospadu. Zwroty akcji i tempo wydarzeń zaskakują i wprawiają w czytelnicze podniecenie. Jak to się skończy? Czy nowi, może mniej  doskonali niż pierwowzory, do których cały czas dążą, i na których się wzorują, bohaterowie, będą w stanie pokonać niebezpieczeństwa jakie mogą grozić Anglii nieświadomej tego, że oto rozpoczęła się mordercza walka o wpływy w gangsterskim przestępczym świecie pomiędzy starym lądem a Ameryką, a jej stawką jest brak kontroli nad gangami i totalny chaos i utrata bezpieczeństwa przeciętnych obywateli. Choć w książce Holmes nie pojawia się ani razu, jego duch czuwa nad wszystkim, co się tam dzieje. Poznajemy, a w zasadzie przypominamy sobie, choć tym razem rozłożone na części pierwsze metody jego pracy stosowane przez wiernego naśladowcę inspektora Jonsa, który w Holmesie widzi mistrza i artystę. Wracają też i uzyskują nowe życie inni bohaterowi, którzy w książkach Doyla pełnili tylko role tła, a tu dostają  nowe życie i poświecony im czas pozwala lepiej poznać motywy ich postępowania i dokonywane wybory. To niesamowicie ubogaca cały obraz, który staje się zamkniętą księgą, w której niczego nie może zabraknąć, bo tylko wtedy jest ona pełna i kompletna. A dokonywana przez prowadzącego nas za rękę detektywa Chasa analiza wydarzeń, czyniona subtelnie i dyskretnie, bez zdradzania wszystkich asów w rękawie, sprawia, że czujemy się uczestnikami wydarzeń w pełni zaangażowanymi w akcję. Nic nam nie zostaje oszczędzone, nic nie zostaje przed nami schowane i ukryte, choć jak sie okazuje ulegamy iluzji i manipulacji, omamieniu, ze to, co widzimy jest prawdą, a w rzeczywistości złudzeniem i  ma swoje drugie dno. I dlatego też docieramy do końca tej przygody totalnie zaskoczeni i zadziwieni, że jak to, przecież już dawno o powinniśmy się domyśleć, że to wszystko było oszustwem i kłamstwem, a my daliśmy sie wodzić za nos i wprowadzić w błąd. I na tym polega też ogromna wartość tej lektury. Mimo pozorów nic nie jest takie jakie się wydaje i patrząc na coś musimy zdawać siebie sprawę, że istnieje inna odpowiedź niż ta, którą tak łatwo chcielibyśmy przyjąć, bo wydaje sie tak oczywista. Dlatego koniec głęboko wgniata nas w fotel – co za niespodzianka.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Christopher Paolini – Brisingr

Christopher-Paolini---Brisingr 160411,1

 

Prawdziwy wojownik musi mieć miecz, świadczy on nie tylko o tym, że jest mężczyzną i umie się posługiwać tym narzędziem walki, ale że jest zawsze do niej przygotowany i można nie niego liczyć w potrzebie, bo stanie w obronie, nie ucieknie, będzie mężnie walczył z przeciwnikiem. Musi to być miecz, który nie tylko dobrze leży w dłoni, bo jest idealnie dopasowany, ale pomiędzy nimi musi być łącząca ich nić porozumienia, iskra, która sprawia, że wojownik i miecz to jedność, i kiedy wojownik walczy mieczem miecz jest jego integralną częścią i wypełnia wszystkie jego polecenia, słucha się go. Dlatego miecz musi być zrobiony z takiej materii, która nie podda się łatwo, nie złamie, nie ulegnie zniszczeniu, będzie twarda i trwała, wytrzymała i silna. Stworzenie takiego miecza jest więc zadaniem bardzo wymagającym, nie każdy może się go podjąć, a poza tym w świecie Eragona miecz musi być stworzony według określonego rytuału i nasączony całą ilością specyficznych, chroniących go zaklęć i magią, która da mu potrzebną moc. Każdy miecz musi mieć też swoje imię, imię odgrywa zresztą ogromną rolę. Nazwanie kogoś po imieniu, tym jego najprawdziwszym, ukrytym, zasłoniętym przed innymi,  jest bowiem oznaką, że oto ktoś ma nad nami władzę, bo zna nasz najtajniejszy sekret. Jednocześnie miecz jest bardzo związany ze swoim właścicielem, rozumie go, czuje, w pełni z nim współgra, co podczas walki jest gwarancją, że nie zawiedzie. Miecz Eragona też otrzymuje swoje imię, które w pradawnej mowie oznacza ogień. I kiedy zostaje ono wypowiedziane miecz rozbłyska światłem i płonie a wtedy jego siła rażenia jest ogromna. Zbliża sie nieuchronna rozgrywka z Galbatorixem, wielkie przygotowania do wojny wiążą się jednak z wielką pracą. Sojusz ras jest zagrożony. Wybuchają zamieszki wśród urgali, żeby ich poskromić Roran musi stoczyć bój z ich przywódca, by udowodnić, że jest silniejszy i należy mu się posłuszeństwo. Nowa królowa Vardenów musi poddać się próbie ran, by pokazać, że jest niezłomna, gotowa na wszystko i jest odważną przywódczynią. Krasnoludy muszą wybrać swego nowego króla a ich wewnętrzne rozgrywki powodują niepokój, w czyje ręce trafi korona, czy to będzie sojusznik ludzi w wojnie czy ktoś kto się od sojuszu odetnie. Mediatorem staje się w tym sporze Eragon wspomagając w osiągnięciu władzy swego przyjaciela  i obiecując mu wsparcie i posłuszeństwo. Zresztą to nie jedyny układ, który musi zawrzeć, by doprowadzić do jedności i pokoju wśród sojuszników. Przed Eragonem stanie wiele wyzwań. Bedzie musiał dokonać trudnych wyborów, skłamać i nie ujawnić prawdy, by osiągnąć cel, do którego zmierza. Wraca z Safirą do Ellesmery, siedziby elfów, by tam dokończyć swoją edukację i poznać prawdziwą historię o swoim pochodzeniu. Odkrywa prawdę o swym ojcu, matce i staje się powiernikiem serca serc smoka. Szybko staje sie dorosłym, który wie, że lata dzieciństwa odeszły już bezpowrotnie. Każde nowe doświadczenie, mimo, że trudne, często bolesne, jest jednak dla niego impulsem, by stawać się coraz silniejszym i nie poddawać się smutkowi czy rozpaczy. Wie, że to uczucia, które oznaczają nie tylko słabość ale odbierają nadzieję, a tej, ani jemu nie może zabraknąć, ani tym bardziej tym, którym ma służyć i opiekować się. Ten przyspieszony kurs dorastania zmienia go wewnętrznie. To kolejne spotkanie z Eragonem jest jak zawsze dla Autora okazją do wielu moralizatorskich uwag, które jednak nie są formą napuszonych i patetycznych frazesów, ale głębokim apelem, wezwaniem do wiary, optymizmu i życia marzeniami, które się spełniają, o ile bardzo tego chcemy i nie poprzestajemy tylko na marudzeniu, że nie da sie, tylko angażujemy się w ich realizacje. Galbatorix jest ciągle daleko, ale jego żołnierze docierają już do zgromadzonej armii, atakują i są prawie niepokonani, bo pozbawieni możliwości odczuwania bólu nie poddają się aż zginą, zabijając nie mających magicznej osłony ludzi. Nasz bohater wie, że zwycięstwo nie będzie łatwe, a zanim ono nastąpi po drodze zginie wielu. To tragiczna ofiara, którą trzeba złożyć, by uwolnić się od znienawidzonego władcy, który zabił tak wiele smoków i ich jeźdźców i zniewolił tyle ras. Eragon jest gotowy do walki, ma miecz, ma potrzebną wiedzę magiczną i umiejętności, ma odwagę i siłę, by obronić swoich najbliższych i ma nadzieję, że zwycięży.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Christopher Paolini – Najstarszy

najstarszy-tom-2-b-iext34568135

 

Magia nie jest czymś wrodzonym, raz na zawsze danym. Magii, tak jak każdej innej czynności życiowej trzeba się uczyć, i jest to nauka długotrwała i trudna, sprzężona z nabyciem innych umiejętności. Nie można jej także zrozumieć jeśli się nie uchwyci wszystkich związanych z nią kontekstów, istotnym jest dotarcie do jej źródeł, poznanie historii, rytuałów i wielu znaków, którymi później trzeba właściwie się posługiwać, bo jeden błąd, jedno źle wypowiedziane zaklęcie może skutkować poważnymi konsekwencjami, bo magia to nie zabawa, to dar, którym żeby dobrze władać trzeba go ćwiczyć i cały czas nad nim pracować.  Nasi bohaterowie Eragon i jego smoczyca Safira mają już za sobą pierwsze bardzo ważne doświadczenie bitewne. Eragon otrzymuje nowy tytuł Cieniobójca, który wyraża nie tylko uznanie za dokonany przez niego czyn, jakim było pokonanie Durzy, niezwykle niebezpiecznego wojownika, ale jest też ostrzeżeniem dla jego przeciwników, że posiada już odpowiednią wiedzę i umiejętności, by pokonać kogoś, kto do tej pory uchodził za niepokonanego i groźnego – Galbatorixa. Mimo tych sukcesów i ogromnego splendoru, który stał się jego udziałem pozostaje skromnym chłopcem, świadomym wielkości zadań, które zostały przed nim postawione. Po szkoleniu w siedzibie elfów jego więź mentalna z Safirą staje się jeszcze większa, a on sam przyjmuje zmienioną postać stając się smoczym jeźdźcem. Do Vardenów dociera też kuzyn Eragona Roran. Mimo, że nie znał on tajemnicy Eragona i oskarżał go o spowodowanie śmierci swego ojca, kiedy poznaje całą prawdę o nim,  wybacza  mu i postanawia wspólnie walczyć przeciw Galbatorixowi, i odnaleźć porwaną przez Razaców, sługi Czarnego Jeźdźca,  Katrinę, swoją narzeczoną. I choćby się mogło wydawać, że historia ta jest jedną z wielu jakie już kiedyś mieliśmy okazję usłyszeć, to rozłożone w niej akcenty układają się całkiem inaczej. Świat Eragona jest światem, w którym żyją różne ludy: ludzie, elfy, krasnoludy i urgale. Każda z ras nosi w sobie zadawnione urazy względem pozostałych. Mimo, że żadna też jest nie bez winy. To, co próbuje przemycać Autor w swej opowieści to wielka lekcja otwartości i tolerancji względem inności, którą muszą odrobić dziś wszyscy, zwłaszcza kiedy na co dzień wielokulturowość jest naszym udziałem. Nie wystarczy tylko uznać faktu, że są inni, żeby z nimi współegzystować, trzeba ich zrozumieć i poznać, nie można przyjąć założenia, że mnie nie interesują, bo tu nie chodzi o ciekawość, ale o znajomość otaczających mnie postaci i świata, który przynoszą. Wszelkie konflikty, nieporozumienia i złości wynikają z tego, że każda ze stron pamięta uczynione zło, przechowuje je, karmiąc się nim, a nie szuka dróg porozumienia i nie dąży do wyjaśnienia dlaczego tak się stało. To, co jest też niezwykle trudne, to pokora i przyznanie, że wina nie leży tylko po drugiej stronie, ale także może być i po mojej, że to ja czegoś nie dopełniłem, źle zrozumiałem, przeinaczyłem, i pełen niechęci i  stereotypów zrobiłem coś w gniewie i złości, z krzywdą dla kogoś. Kiedy miedzy rasami musi dojść do sojuszu na jaw wychodzą wszelkie animozje i pielęgnowane przez lata rany, które aby uleczyć trzeba przebaczyć i próbować zapomnieć, nawet jeśli bardzo bolą, bo inaczej nie będzie szans na porozumienie i wcześniej czy później stare błędy odżyją na nowo. Eragon staje przed niełatwym zadaniem, nie tylko musi walczyć z wrogiem zewnętrznym, musi też pokonać o wiele groźniejszego wroga wewnętrznego jakim jest nieufność swoich współpracowników. Sam jest jeszcze młodym, nieopierzonym i niedoświadczonym człowiekiem, to, co musi zrobić często przekracza jego możliwości, ale pracuje nad tym i nie waha się podejmować ryzyka, które ma służyć wspólnej sprawie, wiedząc, że tylko tak osiągnie sukces. Barwna opowieść o jego przygodach połączona z głębokim przesłaniem jest doskonałą lekturą dla młodego odbiorcy, który szuka dobrych wzorów i autorytetów w takiej ludzkiej, zwyczajnej postaci, gdzie bohater odczuwa te same lęki i staje przed takimi samymi wyzwaniami jakie są udziałem czytelników. To nadaje mu autentyzmu i wzbudza sympatię. A takich bohaterów bardzo potrzebujemy.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wolontariat

https://web.facebook.com/centrumwolontariatu/photos/a.128423857170971.23714.114334455246578/1363123677034310/?type=3&theater
13932847_1363123677034310_6261338702668227814_n

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wiesław Michnikowski – Tani drań

 

Michnikowski 001

 

Genialny i zabawny, fascynujący i inteligentny, z ogromnym poczuciem humoru i taktem, dżentelmen w każdym calu. Takimi epitetami, a to tylko nieliczne, można by jeszcze dłużej obdarzać bohatera niniejszego wywiadu, jedynego w swoim rodzaju Wiesława Michnikowskiego. Jestem zdecydowany jednoznacznie uznać, że  bez wątpienia jest Michnikowski ikoną polskiego kabaretu i mistrzem sceny, choć niezwykle skromnym i zdystansowanym, dalekim od wszelkich blichtrów, bo bardzo świadomym tego, że aktorstwo to sztuka a nie tylko zawód, który się uprawia dla pieniędzy. To powołanie, które się wybiera i za nim podąża, nawet jeśli nie przynosi ono profitów czy sławy, tylko wymaga nieustannych ćwiczeń i ciężkiej pracy.  To oczywiście bardzo mocno kontrastuje z dzisiejszym, współczesnym rozumieniem roli aktora, i o tym Michnikowski dobrze wie, zachowuje jednak klasę i dyplomatycznie nie pozwala sobie na krytykę żadnego ze swoich kolegów ani  rówieśników, ani tym bardziej tej młodszej grupy, bo uważa, że nie jest do takiej roli predysponowany, a poza tym dziś obowiązują inne standardy. Takie podejście wymaga uznania i szacunku, bo świadczy nie tylko o dobrym wychowaniu i kulturze, ale również odsłania nam osobowość i charakter aktora, który ma ogromną samoświadomość swych niedoskonałości i braków, i dystans do tego, co aktorsko stworzył, i w poczuciu odpowiedzialności za to, czym jest aktorstwo nie pozwala sobie na żadne prztyczki czy krytyczne uwagi, uważając, że każdy ma swoją ścieżkę, swoją drogę rozwoju, i jeśli tylko chce nią kroczyć i cały czas poszerza i rozbudowuje swój warsztat to należy to docenić i dopingować a nie krytykować. Do sławy też zresztą podchodzi z ostrożnością, bo jak sam mógł się przekonać na własnej skórze, w swojej aktorskiej karierze wielokrotnie spotkał się z jej humorami i kaprysami, często negatywną i niesprawiedliwą reakcją. Prostowanie oczywistych  nieprawd, jak wie z doświadczenia, nie wchodzi w  ogóle w grę, bo jest zaproszeniem do dalszej wymiany poglądów a te skutkują tylko jeszcze większym zamieszaniem i niepokojem, a nic nie wyjaśniają. Sława to blaski i cienie zawodu aktora. Barwne i długie życie aktora 92-letniego staruszka obfitowało w wiele doświadczeń. Dzięki świetnie opracowanej chronologii możemy prześledzić wszystkie zawodowe sukcesy aktora, zapoznać się z jego wszechstronnymi rolami filmowymi, teatralnymi, i co istotne w jego przypadku, z kabaretowymi. Bo któż z nas nie kojarzy słynnego dialogu z Edwardem Dziewońskim „Sęk”, który wszedł na stałe do kanonu polskich skeczy, a którego kulisy i liczne, jak się okazało przygody, zdradza nam Michnikowski w swojej opowieści. Te właśnie niuanse, owe barwne szczegóły, nadają tej biografii moc, bo tylko taka prezentacja postaci odziera ja z nimbu, w który został ubrany i odsłania nam człowieka z krwi i kości, którego życie nabiera ludzkiego wymiaru, pozwala na odbrązowienie. Każda z przywołanych anegdot czy historii jest takim cennym kamyczkiem do ogródka pana Wiesława. A ponieważ jest człowiekiem, który jest niesamowitym gawędziarzem, który może snuć swoje opowieści bez końca, otrzymujemy portret człowieka, którego droga na szczyty aktorskiej kariery okupiona była wytrwałą i systematyczną pracą, uwarunkowaną doświadczeniem wojennym i zmaganiem się z codziennością, ale przyjmowaną zawsze z pogodą ducha i uporem, który przynosił zwycięstwo. Takim  też jest aktorem, profesjonalnym i odpowiedzialnym, starannie wybierającym role i przygotowującym się do nich z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem, bo chce, i to było jego życiowe  motto, być tym, który kreując postać i nadając jej swoją interpretację, chce z niej wydobyć prawdę o niej, i tę prawdę zawsze widzowi przekazać. Tylko wtedy jest to sztuka, a nie tylko rzemiosło. Takim go też zawsze widziałem.  Od zasłuchania się śpiewanymi przez niego piosenkami z Kabaretu Starszych Panów od Addio pomidory poprzez  Tanie dranie czy Już kąpiesz się  nie dla mnie. Poprzez rewelacyjne role filmowe z najbardziej rozpoznawalną czyli Ekscelencją z Seksmisji, ale także poprzez liczne role teatralne pokazujące maestrie i wirtuozerie jego aktorskich możliwości. Konwencja wywiadu jest idealna do takiej formy spotkania z żyjącym artystą. Ubogacona zdjęciami z domowych albumów staje się opowieścią, która pozwala choć na chwilę wniknąć nam do świata naszego mistrza. A jest to rozmowa też inna, bo pytającym jest syn aktora, może zapytać o wiele kwestii bez lęku, więc i pytania często są bardzo osobiste i wiele informacji z życia prywatnego w tym rodzinnym ping pongu zostaje ujawnionych, co sprawia, że lektura jest bardziej prawdziwa i autentyczna, a obraz który wyłania sie z niej pokazuje nam niezwykle ciepłego, fascynującego człowieka, który  puszcza do nas oko i z wdziękiem uśmiecha się do nas czekających na jego kolejną genialną interpretację.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Michał Witkowski – Copyright

56ba72637b14f

Świat, który minął i odszedł w niepamięć, świat, do którego nie mamy ochoty wracać, choć sentyment za nim jest w nas ciągle żywy. Witkowski wie, że możemy się zarzekać, marudzić, głośno krytykować, jak to źle było za czasów komuny, jak niczego nie było w sklepach, za wszystkim sie stało w długich kolejkach, ludzie byli nijacy, szarzy, smutni, przygaszeni, a jednak to był dla ogromnej rzeszy ludzi ich radosny czas dzieciństwa i młodości, który był beztroski i pełen niezapomnianych wrażeń, i wcale nie kojarzył się z czymś, co dziś tak łatwo jest potępić czy odrzucić. Przywracanie pamięci o przeszłości nie może być wybiórcze, nie może dokonywać się tylko tam, gdzie chodzi o prawdę historyczną, ale musi również obejmować tę zwykłą, normalną rzeczywistość, wspomnienia, które nie niosą ze sobą wielkich martyrologicznych dokonań  i pełnych szacunku patriotycznych postaw, oporu wobec władzy depczącej człowieka. Przeciętny Kowalski był bardzo daleki od tego wszystkiego. On nie podejmował głębokiej refleksji nad wielkimi problemami, nie tylko świata, ale i ojczyzny, on skupiał się na pracy, na rodzinie, na obowiązkach, które były sednem jego życia. Czy był przez to gorszy? Pewnie, że nie, choć dzisiaj może usłyszeć, że to inni, by jemu i jego dzieciom żyło się lepiej, wywalczyli to wszystko, a on nawet jednym gestem do tego się nie przyczynił. Kiedy był dzieckiem nie interesowało go nic poza tym, żeby miał kolegów i mógł z nimi chodzić i grać w kapsle, posiedzieć na trzepaku, założyć klub, podwórkowy gang, szukać skarbów, angażować się w różne akcje społeczne. Szkoła, nauka były istotnymi i jedynymi zadaniami, którym poświęcał swój czas i energię, cieszyło go chodzenie tam, bo to było miejsce spędzania czasu i  towarzyskich spotkań. Zdobycie gumy balonowej czy banana było osiągnięciem na miarę odkrycia Ameryki, ale dawało ogromną satysfakcję i powód do dumy wśród kolegów i znajomych i miało swój nieodparty urok. Polityczny wymiar był mimo swego ogromnego przecież wpływu nieobecny.

Dla Autora te migawki z przeszłości, obecne w tych kilku opowiadaniach, mają także wartość emocjonalną, to nie tylko wspomnienia z dzieciństwa i okresu dorastania, to także zapisane karty osobowości, każde z tych zdarzeń wycisnęło swoje piętno na postawach i późniejszych zachowaniach i wyborach, tak jest przecież z każdym z nas. Nie ma neutralnych bodźców, to oznacza, że każdy bodziec, który nas dotyka, zostawia swój trwały ślad, nie wiemy wprawdzie, czy zareagujemy na niego od razu, czy w ogóle uświadomimy sobie jego wpływ, czasem trzeba wielu lat, by coś odezwało się w nas, i wtedy nagle coś się w nas dzieje, co nas zaskakuje, czasem przeraża, a co psychologowie określają jako odbicie. Odzywa się w nas a my szukając źródeł odkrywamy, że może mieć on swe korzenie w odległym  dla nas czasie, w dalekich dla psychiki obrazach. Ja sam noszę takie wspomnienia związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Na własne oczy widziałem jadące ulicami czołgi, które zmierzały do Huty „Katowice”. To była ogromna kawalkada, stałem i patrzyłem zafascynowany licząc ile ich jest, a pogubiłem się jak było ich 20. Patrzyłem na nie nie z lękiem i niepokojem, choć taką grozę wywoływały w moich rodzicach, ale z taką dziecięcą ciekawością, oto na żywo widzę prawdziwe czołgi. Nie wiedziałem, co to stan wojenny ale widziałem czołgi. Nie wiedziałem, że są groźne dla mnie i innych osób, ja widziałem czołgi, a przecież dla dziecka czołgi to okazja do zabawy w wojnę  a czy wojna jest zła, czy niesie jakieś problemy? Wtedy myślałem, że nie, że to zawsze jest tylko gra na niby. Ale ten obraz prześladował mnie bardzo długo, nim jego, skądinąd czytelne przesłanie wyjaśniło mi okoliczności związane z tym doświadczeniem. Podobne  traumy opisuje Witkowski, czyni to ze swoją charakterystyczną złośliwością i ironiczną nutą, i właściwym sobie dystansem, choć wie, że  nie zafałszuje prawdy, ale chce pokazać, że może mieć ona inny odbiór, inne spojrzenie, tym bardziej, że jej odbiorcą jest dziecko, niewinne w swym postrzeganiu świata i odbieraniu docierających do  niego bodźców. I ta prawda dziecka zmienia też ocenę zjawisk, choć tylko na poziomie ich opisu a nie całej ideologicznej niewidocznej otoczki, która dopiero poznana, jest właściwą osią oceny sporów toczących się o tamten czas i o tamte wydarzenia. Dla mnie ważniejszym jest przywołanie i przypomnienie tego, co się wtedy działo, oczyma dziecka, bo daje to szansę na głębszą refleksje i analizę z dzisiejszej perspektywy. To, z czym mamy do czynienia, choć pewnie tak często byśmy chcieli, nie jest niestety czarno białe, i nie da się jednoznacznie wszystkiego zaszufladkować i opisać, bo tak by nam było wygodnie. Pamięć to omylny przyjaciel. Ufajmy mu z ostrożnością.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kenneth B. Andersen – Zły anioł

wielka-wojna-diablow-tom-4-zly-aniol-b-iext38813549

Czy piekielny świat jest odbiciem tego, co dzieje się na ziemi, czy to raczej, tłumacząc nasz świat usprawiedliwiamy się mówiąc, że przecież nic, co się u nas dzieje, nie byłoby możliwe gdyby wcześniej nie zaistniało w otchłani? A może jednak to my kreujemy rzeczywistość piekła, a diabeł, tylko niczym papuga, zgapia to, co wymyślił człowiek. Egzystencjalne pytania o zło w człowieku, i w ogóle o istnienie zła, na pewno nie zostanie rozstrzygnięte za naszego życia, a pewnie i po, bo któż z nas wie lub choćby trochę jest pewien czy to, co po, istnieje. To nie ogranicza nas jednak w różnego rodzaju domysłach i spekulacjach, bo i te są o wiele ciekawsze i bardziej twórcze. Zresztą, tak naprawdę, to dopiero dzisiaj, w XXI wieku, możliwe i dopuszczalne jest takie wątpienie i dyskusja, bo jeszcze sto lat temu za kwestionowanie piekła, nawet tylko w dyskursie akademickim, można było zostać wyklętym, ekskomunikowanym i wykluczonym ze społeczności wierzących. Dziś rozważania na temat jego istnienia  czy nie istnienia, zapełnienia go duszami ludzkimi lub panującej w nim pustki, są wręcz pożądane i traktowane jako objaw rozwoju myśli teologicznej, która zamknięta do tej pory w krużgankach postanowiła uwolnić się i wyfrunąć, wprawdzie tylko do wirydarza, ale zawsze to coś. I nie od razu ta refleksja musi nam pachnieć piekłem, dosłownie i w przenośni, bo warto wspomnieć, że w historii chrześcijaństwa za twierdzenia kwestionujace jego istnienie  sceptyków spotykała kara, jaka czekała, według ówczesnej teologii, każdego potępionego czyli wieczne męki w ognistym kotle, a  spalenie na stosie było tylko namiastką, przedsmakiem, w końcu zresztą czynionym dla dobra samego zainteresowanego, bo dające mu szanse, że odrzuciwszy grzeszny odwłok wyzwoli się i w chwili śmierci westchnie o miłosierdzie do Boga, i  zostanie mu ono zapewnione. Taki porządek cieszył, bo wszystko było jasne. Ale co się dzieje, gdy piekielna rzeczywistość wygląda inaczej? Filip przywyczaił nas już do tego, że najbardziej znane oczywistości są niepewne. Nie można też odmówić Autorowi, że zaprosił nas na rollercoaster, który mknie jak szalony i dostarcza nam wielu wrażeń, a pytanie, co z hamulcami wydaje się zawieszone w próżni, bo dynamika toczących się przed naszymi oczami zdarzeń ani na chwile nie daje nam szansy na zwolnienie. Jesteśmy nie tylko obserwatorami piekielnych zmagań w walce o władzę w piekle, czegóż innego moglibyśmy się spodziewać, w końcu jeśli ktoś raz się zbuntował i odrzucił zwierzchność, to wcześniej czy później i ci, którzy z nim poszli też prawdopodobnie to zrobią, bo to działa niczym koło, wydarzenia lubią się powtarzać, a tym bardziej w piekle, miejscu, które kreuje wszystkie złe zachowania. I w konsekwencji otrzymujemy przesłanie, że nawet Lucyfer, pierwszy buntownik i aktualny władca piekła, wcale nie jest pewien swojej pozycji i uzyskanej władzy, i to na jego własnym terenie zrodził się kolejny buntownik, tylko tym razem nie przeciw Bogu a przeciw niemu. Ta historycznie, w ludzkim wymiarze, uzasadniona konieczność jest potwierdzeniem powiedzenia, że nic nie trwa wiecznie, nawet piekło, co z jednej strony w kontekście przygód Filipa napawa nas radoscią, bo i chcąc nie chcąc kibicujemy mu w jego zmaganiach, a więc kibicujemy Lucyferowi jako reprezentantowi starego porządku piekielnego, a po drugie, i to jest bardziej optymistyczne dla nas ludzi przesłanie, że piekło też nie jest wieczne, nic nie jest wieczne, wszystko podlega zmianom i możemy odwrócić niewzruszone do tej pory wyroki boskie. Zresztą i Bóg, przez chwilę pojwiający się w tej opowieści,  wydaje się nad wyraz ludzki, mimo swej wszechpotężności. Może to okazja i właściwy czas na daleko idącą transformację pojęć i kryjących się pod nimi treści, które odsłonią, niejako na nowo odkryją, nam nowe oblicze życia pozagrobowego. Oczywiście, książka nie rości sobie takich pretensji, by być nowym traktatem,   interpretacją teologiczych prawd, ale trochę mimochodem, tak po drodze wprowadza sporo zamieszania w utarte koncepcje i schematy religijne, co akurat jest bardzo ciekawym elementem zachecającym do akademickich dyskusji i refleksji nad innym postrzeganiem prawd ostatecznych. Pikanterii całej opowieści dodaje fakt, że Filip sam dokonuje wyboru pozostania w piekle, by odnaleźć swą ulubioną koleżankę i przyjaciółkę, jego wybór jest świadomy i dobrowolny, i przyjmuje wszystkie związane z nim konsekwencje, zwłaszcza zewnętrzne atrybuty w postaci rogów czy ogona, ale w końcu, czy to tak naprawdę najważniejsze jak wygląda diabeł? Filip rozdarty pomiędzy piekło i ziemskie życie jest tylko metaforą każdego z nas dokonującego na co dzień takich wyborów. Może od teraz będą one miały jednak inny wymiar, kiedy w pamięci będziemy mieć ten nowy model piekielnej rzeczywistości. Może nas zaskoczą?

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj